Toroidal trafoların ölçüleri neye göre seçilmelidir?

Akım trafosunun içinden geçirilecek baraların kesiti ve enerji kablolarının kesitine göre seçilmelidir. Toroidal trafonun içinden geçirilecek kablo ve baraların kesitlerinin toplamı toroidal trafonun iç çapından küçük olmalıdır.

Toroidal akım trafosunun içinden kabloları, varsa nötr kablosu geçirilmelidir. Toprak hattına ait kablolar toroid transformatör içinden geçirilmemelidir. Kablolar toroidal transformatörün mümkün olduğunca merkezinden geçirilecek şekilde muntazam montajlanmalıdır. 

Kompanzasyon sistemlerinde, kapasitif yükün artmasıyla reaktif güç kontrol rölesi ile devreye alınır; endüktif etki meydana getiren, bu durumda kapasitif yükün dengelenmesinde kullanılan kompanzasyon elemanıdır. Son yıllarda elektrik sistemlerinde kapasitif yükler artmaktadır. Bunlar özellikle LED, XLPE, UPS kabloların kullanılmasıyla meydana gelmektedir. Bu sebepten, kondansatör kullanılması ile birlikte şönt reaktör kullanımı da önemli hale gelmiştir.1. IR ayar kadranı
2. Test düğmesi
3. Durdur düğmesi
4. Yeniden başlatma tuşu
5. Hata göstergesi
6. Kapak kapatılarak kilitlenen ayar


Devre kesici gibi davranarak motorları aşırı yük akımları, kısa devre akımlarına karşı koruma sağlamaktadır. Termik ve manyetik açma ile birlikte kullanılırlar. X Koren motor koruma şalterleri akım-zaman eğrileri; koruma yapılacak yük karakteristiğine uygun olarak tasarlanmıştır. Motorların korunmasında en etkili ve gerekli sistemdir. 

Elektrikle çalışan cihazların bulunduğu elektriksel tesislerin aşırı yük akımlarından, kısa devre akımlarından korunmasını sağlayan devre koruma elemanıdır. Aşırı yükten korumayı termik ünite ile; kısa devreden korumayı manyetik açtırma ünitesi ile yapmaktadır.

Devre kesiciye monte edilmiş olan açtırma bobini, düşük gerilimde veya kesintilerde şalterin açması için kullanılan bir aksesuardır. Buna tribe geçme de denilmektedir.

Nötr kutbunun kesilmesi isteniyorsa 4 kutuplu kontaktör seçilmelidir. Motor, fan, pompa gibi uygulamalarda ise 3 kutuplu kontaktör kullanılmalıdır. Benzin istasyonları, otomat sistemleri, asansör guruplarında mini kontaktör kullanılırken; motor yönü değiştirme yapılmak isteniyorsa, şebeke ile jeneratör tarsnferi gerekiyorsa enversör kontaktör kullanılmalıdır. Temel merkezler yani; okul, hastane, eğitim merkezleri, ofislerde sessiz çalışması gerektiği için modüler kontaktörler kullanılmalıdır. 

MCCB üretilmeden önce, aşırı yük ve kısa devreden koruma için sigortalar kullanılmıştır. İkisi de aynı amaçla kullanılmaktadır. Fakat, kullanım alanları ve koruyacağı akım değerleri farklıdır. MCCB daha çok yüksek akım ve yüklerde kullanılmaktadır.

Parafudr genel olarak aşırı gerilime karşı koruma sağlayan şalt elemanıdır. Koruma yaptığı aşırı gerilim tipine göre farklı çeşitlerde bulunur. 

Yükü bir güç kaynağından diğer güç kaynağına aktarmaya yarar. Akımı kesmek, izole etmek, iletmek-taşımak gibi görevleri vardır. Tesisinizde bir yerde bir arıza veya kısa devre olduğunda tüm tesisin enerjisinin kesilmesindense sadece arıza kısmını keser oradaki enerji aktarımının devamını sağlar. Eğer enerji kesintisi tesise, içindeki cihazlara veya işleyişe zarar verip aksatacaksa otomatik transfer şalteri kullanmanız oldukça önemlidir. 

Reaktif güç ihtiyacını ölçer ve ölçmeye uygun olarak kompanzasyon kademelerini devreye alıp çıkarır; kademelerin durumunu izler. Şebekenin akım ve gerilim değerlerini ölçerler.

X Koren otomatik sigortaları aksesuarları:

        • Düşük Gerilim Bobini:  Bağlı bulunduğu koruma ürününün (otomatik sigorta veya kaçak akım koruma anahtarı) üzerinden geçen gerilimin ani olarak düşmesi veya komple kesilmesi durumunda devre kesiciyi otomatik olarak açtırılması için kullanılır.

        • Açtırma Bobini: Bağlı bulunduğu koruma ürününün istendiği anda kullanıcı tarafından açtırılmasını sağlayan bobindir. Özellikle acil stop istendiği durumlarda açtırma bobini ile bu işlem rahatlıkla yapılabilir. 

        • Yardımcı Kontaklar: Bağlandığı koruma ürününün kontak pozisyonunu uzaktan izlemeye yarar ve cihaza monte edilir, bunun yanı sıra otomat barası ile kullanıma uygundur.

        • Alarm Kontağ: AL-XKN3 ve AL-XKN6 kodu ile kullanılan alarm kontağı ani ama durumlarında kullanıcıyı uyaran görevi görmektedir. Cihaz trip durumunu izler.


X Koren Electric 2023-1 fiyat listemizden ayrıntılı çizimi inceleyebilirsiniz.

TN-C topraklama sisteminde kaçak akım rölesi kullanılmaz.